You are here

سنگسر.آی آر

نخستین و پربازدیدکننده ترین سایت شهرستان مهدیشهر

شنبه, 29 شهریور 1399

گفت
61  Content سخنرانی جناب آقای دکتر جابر عناصری - مصاحبه با مشاهیر , مفاخر و بزرگان سنگسر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
سخنرانی جناب آقای دکتر جابر عناصری - مصاحبه با مشاهیر , مفاخر و بزرگان سنگسر متن سخنرانی جناب آقای دکتر جابر عناصری در اولین گردهمایی انجمن مهدیشهری های مقیم مرکز ضمن عرض سلام و با تشکر از جناب آقای غلامحسین عبدالحسینی که به نظر من نماینده ای بود از جانب
62  Content شروع فعالیت ادارات تعاون ، امور آب روستایی ، مرکز بهداشت ، تعزیرات حکومتی ، امور آب ، صنایع و معادن ، شرکت شهرکهای صنعتی، میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در مهدیشهر - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
شروع فعالیت ادارات تعاون ، امور آب روستایی ، مرکز بهداشت ، تعزیرات حکومتی ، امور آب ، صنایع و معادن ، شرکت شهرکهای صنعتی، میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در مهدیشهر - فرهنگی با حضور دکتر رهی استاندار سمنان ، فاضلی فرماندار مهدیشهر و جمعی از مسئولین اس
63  Content شروع فعالیت ادارات تعاون ، امور آب روستایی ، مرکز بهداشت ، تعزیرات حکومتی ، امور آب ، صنایع و معادن ، شرکت شهرکهای صنعتی، میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در مهدیشهر - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
شروع فعالیت ادارات تعاون ، امور آب روستایی ، مرکز بهداشت ، تعزیرات حکومتی ، امور آب ، صنایع و معادن ، شرکت شهرکهای صنعتی، میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در مهدیشهر - فرهنگی با حضور دکتر رهی استاندار سمنان ، فاضلی فرماندار مهدیشهر و جمعی از مسئولین اس
64  Content شروع فعالیت ادارات تعاون ، امور آب روستایی ، مرکز بهداشت ، تعزیرات حکومتی ، امور آب ، صنایع و معادن ، شرکت شهرکهای صنعتی، میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در مهدیشهر - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
شروع فعالیت ادارات تعاون ، امور آب روستایی ، مرکز بهداشت ، تعزیرات حکومتی ، امور آب ، صنایع و معادن ، شرکت شهرکهای صنعتی، میراث فرهنگی ، گردشگری و صنایع دستی در مهدیشهر - فرهنگی با حضور دکتر رهی استاندار سمنان ، فاضلی فرماندار مهدیشهر و جمعی از مسئولین اس
65  Content صفارهرندي بسياري از پروژه هاي متوقف شده با سفرهاي استاني نهايي شد - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
صفارهرندي بسياري از پروژه هاي متوقف شده با سفرهاي استاني نهايي شد - فرهنگی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اثرات مثبت سفرهاي استاني هيات دولت گفت در اين مدت مرحله پيشرفت بسياري از پروژه هايي که اجراي آنها با پيشرفت فيزيکي اندک متوقف شده بود، از سر گ
66  Content صفارهرندي بسياري از پروژه هاي متوقف شده با سفرهاي استاني نهايي شد - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
صفارهرندي بسياري از پروژه هاي متوقف شده با سفرهاي استاني نهايي شد - فرهنگی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اثرات مثبت سفرهاي استاني هيات دولت گفت در اين مدت مرحله پيشرفت بسياري از پروژه هايي که اجراي آنها با پيشرفت فيزيکي اندک متوقف شده بود، از سر گ
67  Content صفارهرندي بسياري از پروژه هاي متوقف شده با سفرهاي استاني نهايي شد - فرهنگی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
صفارهرندي بسياري از پروژه هاي متوقف شده با سفرهاي استاني نهايي شد - فرهنگی وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي با اشاره به اثرات مثبت سفرهاي استاني هيات دولت گفت در اين مدت مرحله پيشرفت بسياري از پروژه هايي که اجراي آنها با پيشرفت فيزيکي اندک متوقف شده بود، از سر گ
68  Content قابليت‌هاي بالاي توسعه مهديشهر بر كسي پوشيده نيست . - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قابليت‌هاي بالاي توسعه مهديشهر بر كسي پوشيده نيست . سیاسی بهزاد ظهيري امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در مهديشهر گفت همه ما بايد براي توسعه شهرستان جديد مهديشهر و شهرهای مستعدی چون درجزین تلاش كنيم .
69  Content قابليت‌هاي بالاي توسعه مهديشهر بر كسي پوشيده نيست . - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قابليت‌هاي بالاي توسعه مهديشهر بر كسي پوشيده نيست . سیاسی بهزاد ظهيري امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در مهديشهر گفت همه ما بايد براي توسعه شهرستان جديد مهديشهر و شهرهای مستعدی چون درجزین تلاش كنيم .
70  Content قابليت‌هاي بالاي توسعه مهديشهر بر كسي پوشيده نيست . - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قابليت‌هاي بالاي توسعه مهديشهر بر كسي پوشيده نيست . سیاسی بهزاد ظهيري امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در مهديشهر گفت همه ما بايد براي توسعه شهرستان جديد مهديشهر و شهرهای مستعدی چون درجزین تلاش كنيم .
71  Content قابليت‌هاي بالاي توسعه مهديشهر بر كسي پوشيده نيست . - سیاسی - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قابليت‌هاي بالاي توسعه مهديشهر بر كسي پوشيده نيست . سیاسی بهزاد ظهيري امروز در گفتگو با خبرنگار فارس در مهديشهر گفت همه ما بايد براي توسعه شهرستان جديد مهديشهر و شهرهای مستعدی چون درجزین تلاش كنيم .
72  Content قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری عباس كاشيان روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا گفت اين جاده به طول ‪۲۰‬ كيلومتر و با پيش بيني ‪ ۳۰‬ميليارد ريال هزينه احداث مي‌شود. وي گفت در صورت تامين اعتبار اين جاده به صورت آسفالته ظرف دو سال سا
73  Content قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری عباس كاشيان روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا گفت اين جاده به طول ‪۲۰‬ كيلومتر و با پيش بيني ‪ ۳۰‬ميليارد ريال هزينه احداث مي‌شود. وي گفت در صورت تامين اعتبار اين جاده به صورت آسفالته ظرف دو سال سا
74  Content قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری عباس كاشيان روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا گفت اين جاده به طول ‪۲۰‬ كيلومتر و با پيش بيني ‪ ۳۰‬ميليارد ريال هزينه احداث مي‌شود. وي گفت در صورت تامين اعتبار اين جاده به صورت آسفالته ظرف دو سال سا
75  Content قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری عباس كاشيان روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا گفت اين جاده به طول ‪۲۰‬ كيلومتر و با پيش بيني ‪ ۳۰‬ميليارد ريال هزينه احداث مي‌شود. وي گفت در صورت تامين اعتبار اين جاده به صورت آسفالته ظرف دو سال سا
76  Content قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری عباس كاشيان روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا گفت اين جاده به طول ‪۲۰‬ كيلومتر و با پيش بيني ‪ ۳۰‬ميليارد ريال هزينه احداث مي‌شود. وي گفت در صورت تامين اعتبار اين جاده به صورت آسفالته ظرف دو سال سا
77  Content قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری عباس كاشيان روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا گفت اين جاده به طول ‪۲۰‬ كيلومتر و با پيش بيني ‪ ۳۰‬ميليارد ريال هزينه احداث مي‌شود. وي گفت در صورت تامين اعتبار اين جاده به صورت آسفالته ظرف دو سال سا
78  Content قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری عباس كاشيان روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا گفت اين جاده به طول ‪۲۰‬ كيلومتر و با پيش بيني ‪ ۳۰‬ميليارد ريال هزينه احداث مي‌شود. وي گفت در صورت تامين اعتبار اين جاده به صورت آسفالته ظرف دو سال سا
79  Content قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قرارداد ساخت جاده منطقه گردشگري آبگرم مهديشهر بسته شد - گردشگری عباس كاشيان روز يكشنبه به خبرنگار ايرنا گفت اين جاده به طول ‪۲۰‬ كيلومتر و با پيش بيني ‪ ۳۰‬ميليارد ريال هزينه احداث مي‌شود. وي گفت در صورت تامين اعتبار اين جاده به صورت آسفالته ظرف دو سال سا
80  Content قسمتی از خطبه مورخ 14/8/89 مهدیشهر - امام جماعت مهدیشهر - سنگسر . آی آر     Show / Hide
قسمتی از خطبه مورخ 14/8/89 مهدیشهر - امام جماعت مهدیشهر حجه الاسلام والمسلمین بارانی امام جمعه مهدیشهر در خصوص فرهنگ عمومی گفت جامعه م